Rodinní Válečníci

   Vítejte na našem webu

     Rodinní Válečníci

 

Víte co dělal Váš děd či praděd za války?

Aneb jak Jsem bránil republiku.

 

Historie jedné rodiny a jejich  armádních důstojníků, partyzánů, přátel a  nepřátel monarchie, socialismu, kapitalismu ...

Historie jejich vojenských útvarů, kamarádů,  přátel či nepřátel ...

Historie vojenského jezdectva za první republiky ...

Historie pevností, bojišť a míst zaměřených na vojenskou historii a historii s tím spojenou ...

Také o Rakousku–Uhersku, její armádě  za panování Františka Josefa I. a Karla I. ...

 

Stránky jsou průběžně doplňovány ...

 

Přísaha Československého vojáka za první republiky (1918 – 1939)

   „Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených, přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu, přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám to káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!“

 

Přísaha Rakousko–uherského vojáka (1848 – 1916 – upraveno)

   „Přísaháme slavně Bohu všemohoucímu, se zavazujeme slavnostní přísahou, že budeme věrni Jeho apoštolskému Veličenstvu, svému nejosvícenějšímu panovníkovi Františku Josefovi I., z boží milosti císaři rakouskému králi českému atd. atd.,  apoštolskému králi uherskému a že ho budeme poslušni, jakož i jeho generálů a vůbec všech svých představených a vyšších, že je budeme ctít a chránit, že budeme jejich nařízení a rozkazy ve všech služebních výkonech plnit, že budeme statečně a mužně bojovat proti kterémukoli nepříteli a podle vůle Jeho Veličenstva kdekoli, na vodě i na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, v útocích, v bojích a v podnicích každého druhu, zkrátka na každém místě, v každý čas a za všech okolností, že nikdy neopustíme svých jednotek, praporů, standart a děl, že nikdy nevstoupíme s nepřítelem ve styk, nýbrž vždy se budeme chovat ve shodě s válečnými zákony, jak se sluší řádným válečníkům, a takto ve cti žíti a zemříti. Tak nám dopomáhej Bůh! Amen.“

Víte Že:

23.01.2011 13:49

I. světové válce

se  říkalo až do konce II. světové války, Velká válka nebo Velká válka za Civilizaci.

 

Během Velké války za Civilizaci zemřelo asi 10 miliónů mužů. Celkově se války zúčastnilo asi 70 miliónů mužů.

Okamžitě po skončení Velké války se s navrátilci objevuje chřipka – Španělská chřipka. Tato pandemie chřipky se ve velkém poprvé objevuje ve Španělsku (odtud pochází název), zde během několika měsíců zemře 8 miliónů lidí. Na konec zasáhne během dvou let celý svět a zahubí 30 – 50 miliónů lidí.

 

Počet českých vojáků ve Velké válce za Civilizaci byl asi 1, 4 milionu mužů.

Během Velké války  zemřelo přes 300 000 mužů z Českých a Moravských zemí. Slováků zemřelo asi 70 000 mužů.

 

Před Velkou válkou za Civilizaci  žilo v Rusku asi 90 000 Čechů a Slováků. A dalších asi 250 000 bylo Rusi zajato do konce roku 1917. 

Do Československého vojska na Rusi (Československé legie v Rusku) se přihlásilo asi 70 000 mužů.  Z niž se do Československa vrátilo asi 56 000 mužů. V boji a na nemoci zemřelo asi 4 500 mužů, asi 5 000 bylo zmrzačeno (invalidé).

Již několik měsíců před ruskou revolucí v listopadu (říjnu) 1917 se k rudým oddílům přidávali Češi a Slováci. Celkově se k bolševikům přidalo více jak 10 000 mužů, z niž asi polovina padla.

Nejznámějším Československým rudoarmějcem byl spisovatel a anarchista Jaroslav Hašek, na něhož byl Československým vojskem na Rusi vydán zatykač pro dezerci a vlastizradu.

Čeští nebo slovenští zajatci jenž nestoupili do Československého vojska na Rusi do podzimu 1918, byli repatriováni zpět do Rakouska-Uherska a opět zařazení do C. a K. armády.

 

Rakousko – Uhersko postavilo do pole 9 miliónů vojáků, padlo nebo se nevrátilo 1 100 000 mužů. 

Na začátku Velké války měla Rakousko-Uherská armáda asi 30 000 aktivních důstojníků.

Do koce války jich asi 12 000 padlo, 6 000 bylo zmrzačeno (invalidé) a minimálně 8 000 bylo v zajetí. Na frontě na podzim 1918 bylo jen 4 000 mírových aktivních důstojníků. Zbytek důstojnického sboru tvořili záložní důstojníci. Nižší velitelské funkce zastávali poddůstojníci nebo kadeti.

 

Bělogvardějci kontra Krasnogvardějci – všechny armády bojující v Ruské občanské válce se nazývali podle barev.

Bolševická Rudá armáda

Carská Bílá armáda

Ukrajinská Zelená armáda

Anarchistická Černá armáda

Heslem Anarchistů bylo – „Mlátit Rudé než se stanou Bílýma a mlátit Bílé dokud nebudou rudí.“

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode