I. světové válce

23.01.2011 13:49

se  říkalo až do konce II. světové války, Velká válka nebo Velká válka za Civilizaci.

 

Během Velké války za Civilizaci zemřelo asi 10 miliónů mužů. Celkově se války zúčastnilo asi 70 miliónů mužů.

Okamžitě po skončení Velké války se s navrátilci objevuje chřipka – Španělská chřipka. Tato pandemie chřipky se ve velkém poprvé objevuje ve Španělsku (odtud pochází název), zde během několika měsíců zemře 8 miliónů lidí. Na konec zasáhne během dvou let celý svět a zahubí 30 – 50 miliónů lidí.

 

Počet českých vojáků ve Velké válce za Civilizaci byl asi 1, 4 milionu mužů.

Během Velké války  zemřelo přes 300 000 mužů z Českých a Moravských zemí. Slováků zemřelo asi 70 000 mužů.

 

Před Velkou válkou za Civilizaci  žilo v Rusku asi 90 000 Čechů a Slováků. A dalších asi 250 000 bylo Rusi zajato do konce roku 1917. 

Do Československého vojska na Rusi (Československé legie v Rusku) se přihlásilo asi 70 000 mužů.  Z niž se do Československa vrátilo asi 56 000 mužů. V boji a na nemoci zemřelo asi 4 500 mužů, asi 5 000 bylo zmrzačeno (invalidé).

Již několik měsíců před ruskou revolucí v listopadu (říjnu) 1917 se k rudým oddílům přidávali Češi a Slováci. Celkově se k bolševikům přidalo více jak 10 000 mužů, z niž asi polovina padla.

Nejznámějším Československým rudoarmějcem byl spisovatel a anarchista Jaroslav Hašek, na něhož byl Československým vojskem na Rusi vydán zatykač pro dezerci a vlastizradu.

Čeští nebo slovenští zajatci jenž nestoupili do Československého vojska na Rusi do podzimu 1918, byli repatriováni zpět do Rakouska-Uherska a opět zařazení do C. a K. armády.

 

Rakousko – Uhersko postavilo do pole 9 miliónů vojáků, padlo nebo se nevrátilo 1 100 000 mužů. 

Na začátku Velké války měla Rakousko-Uherská armáda asi 30 000 aktivních důstojníků.

Do koce války jich asi 12 000 padlo, 6 000 bylo zmrzačeno (invalidé) a minimálně 8 000 bylo v zajetí. Na frontě na podzim 1918 bylo jen 4 000 mírových aktivních důstojníků. Zbytek důstojnického sboru tvořili záložní důstojníci. Nižší velitelské funkce zastávali poddůstojníci nebo kadeti.

 

Bělogvardějci kontra Krasnogvardějci – všechny armády bojující v Ruské občanské válce se nazývali podle barev.

Bolševická Rudá armáda

Carská Bílá armáda

Ukrajinská Zelená armáda

Anarchistická Černá armáda

Heslem Anarchistů bylo – „Mlátit Rudé než se stanou Bílýma a mlátit Bílé dokud nebudou rudí.“

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode