Rakousko-uherské werky a blokhausy na území dnešní Itálie

Oblast Dolomit - Cortina ď Ampenzo

V roce 2012 jsme vyjeli za lezením do oblasti Dolomit, údolí Fasso, na Valojet tovers. Díky špatnému počasí jsme měli nějaký ten den volna. Tak jsme navštívili sedlo Falzarego (2105 m/m) a poté sedlo Valparola (2197 m/m) jež hlídá Werk Tre Sassi. Pevnost prodělala mnoho dělostřeleckých přepadů a samotné okolí je poznamenáno mnoha boji v letech 1914 - 1917. Dnes je pevnost Tre Sassi částečně rekonstruovaná a přetvořená v museum s nálezy Velké války z okolí. V okolních horách (3 000 m/m) jsou vybudovány zákopové linie, kaverny, pozorovací a dělostřelecké postavení ... obou nepřátelských stran (Rakouska-uherska a Itálie).

Již v roce 2003 jsme navštívili bojové pozice nad sedlem Falzarego, pod vrchem Gran Lagazuoi (2 853m/m) jsme se toulali italskými pozicemi, prošli jsme zásobovací stezkou vykopanou ve skále (dnes se to nazývá horolezecká ferrata), přespali jsme u rozpadávajících ubytovacích italských baráků a druhý den jsme stihli lanovkou vyjet na protější stranu na horu Cinque torri. Kde jsme opět prošli zákopy, pozorovací a dělostřelecké postavení, kaverny a podobné vojenské objekty. Část z nich byla rekonstruována ve vojenské nebem. V době války sedlo Falzarego, úbočí hor Picolo Lagazuoi a Gran Lagazuoi a jižní hory od silnice Italové. Sedlo Valparola a vršky hor Picolo Lagazuoi a Gran Lagazuoi Rakušané.

Další werk Corte spolu s werk Ruaz (vzdálen asi 6km vzdušnou čarou na jihovýchod od pevnosti Tre Sassi) tvoří perfektní příklad blokhausů rakousko-uherské koncepce uzávěrů horských údolí. Blokhaus Ruaz je přímo u silnice. Dnes je však využíván jako restaurace a hotel. Tak je možno ho prohlížet pořádně jen z venku. Z restaurace již není pořádně patrné původní účel budovy. Werk Corte je jen kousek vzdálen, ale velmi vysoko. Vnitřek je hodně zničený, schodiště zcela chybí. Dá se však vylézt až na střechu - strop, kde jsou pozůstatky šachet pro dvě věže vyzbrojené 15 cm hmoždířem a dvě otočné pozorovací věže. V přízemí lze nalézt dlouhou strmou chodbu, opatřenou cca. 80 schody ústící do tříboké kaponiéry ve tvaru vnitřku písmene U. Je tak umístěna níže než samotný werk. V době své největší slávy byly střílny pancéřové a vyzbrojené kulomety. Ze samotné pevnosti ani kaponiéry není vidět werk Ruaz umístěný několik set metrů níže.

Fort byl v červenci 1915 Itali silně ostřelován a poškozen. Na to rakousko-uherské velení nechalo demontovat všechny pancéřové kasematy (v čelní části posledního patra byly osazeny čtyři pancéřové kasematy pro 12 cm kanóny), obě dělostřelecké věže a pozorovací věže. Ty pak byly osazeny v improvizovaném objektu na jihozápadním úbočí hory Cima Sief. Italové asi nic netušili, protože pokračovali v ostřelování a vyplýtvali zde značné množství munice (toto plýtvání munice Itali proběhlo i na dalších objektech).

Fotogalerie - Rakousko-uherské pevnosti v Dolomitech

 

Poznámky:

Werk Tre Sassi byl postaven v letech 1897-1901. Byl vyzbrojen 2 děli 8cm M.98,  2 děli 6cm M.98 a 4 kulomety.  Posádka činila 4důstojníky a 110 poddůstojníků a mužstva. Během několika prvních měsíců války s Itálií, pevnost byla samotná zasažena 250 dělostřeleckými granáty. Další dopadali v blízkosti pevnosti. Velení nařídilo pevnost odzbrojit a výzbroj znovu použít v okolí pevnosti. Italové pevnost přesto dál odstřelovali a plýtvali dál municí. Samotný název v překladu znamená Pevnost tří kamenů.

 

Zdroje:

Vlastní archiv – Osobní návštěva

The Great War on the Little Lagazuoi, 1998, Itali

www.zapisnik.fortif.net

 

 

 

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode