Dva Dekrety k vyznamenání Rakouska–Uherska                   Oberleutnant Wilhelm Kreutzbruck von Lilienfels 

důstojníka Infanterie regiment Nr. 102

Oberleutnant Wilhelm Kreutzbruck von Lilienfels

*1893, †24. září 1915

     Pocházel ze šlechtické rodiny z vojenskou historií. Otec nebo strýc Oskar Kreutzbruck von Lilienfels byl v roce 1913 majorem Rakousko–uherské armády, bytem 1906–1913 (minimálně) Neusiedlerstraße 21, Mödling (18 km jihozápadně od Vídně). Další von Lilienfels Paul slouží v roce 1888 u Dragounského pluku č. 3. Měl i strýce Richarda, ale jestli byl z otcovo či matčiny strany není jasné. Rodiče v roce 1915 žili pravděpodobně v Českých Budějovicích. Měl sestru Elli či Ellu.

Wilhelm Kreutzbruck von Lilienfels se narodil kolem roku 1893. Pravděpodobně ve svých 18 letech roku 1911 nastoupil na prestižní vojenskou akademii Marie–Terezie – Theresianische Militärakademie ve Vídeňském Novém městě – Wiener Neustadt (1. Vyřazen byl 15. října 1914 v hodnosti poručíka – Leutnant. A byl poslán k doplnění důstojnickému sboru u IR 102 Benešov (2, který tou dobou byl nasazen na Srbské frontě. Po příchodu na frontu, byl přidělen k oddílu strojních pušek – ke kulometnému oddílu (minimálně do ledna 1915).                                                                Wilhelm v hodnosti leutnant – poručíka

Vyznamenán za vynikající bojovou činnost byl již 18. června 1915 Vojenskou medailí za zásluhy – Signum Laudis (3. Další vyznamenání mu bylo uděleno 12. listopadu 1915, bohužel již posmrtně. Zahynul při obraně postavení své 5. roty/II. praporu (4 jenž velel u obce Chorupan na řece Ikva (poblíž ukrajinského města Dubno) 24. září 1915 (5. Za tuto obranu byl právem vyznamenán Vojenským záslužným křížem III. třídy s válečnou dekorací –  Militärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration (6.

Předtím mezi 20. červnem – 20. srpnem 1914 byl povýšen na nadporučíka – Oberleutnant.

Jeho jméno je uvedeno na památníku stojícím v parku Vojenské akademie Marie–Terezie, nese nápisy všech padlích studentů ve Velké Válce. Byl vystaven přeživšími kolegy v roce 1930 (Wiener Neustadt (Akademiepark I.Weltkrieg, Tujenallee), okres Wiener Neustadt, Dolní Rakousko).

Příslušníci rodu Kreutzbruck von Lilienfels žijí dodnes.

 

Poznámky:

1)            Tereziánská vojenská akademie – Theresianische Militärakademie ve Vídeňském Novém městě byla založila Marií Terezií 14. prosince  1751. Vojenská akademie byla po pádu Rakousko–uherské monarchie v roce 1918 zrušena, ale v roce 1934 byla znovu otevřena. V letech 1938 až 1945 zde působila německá říšská válečná škola. Budovy akademie byly na konci druhé světové války poškozeny. V roce 1958 byla opět otevřena jako Theresianische Militärakademie.

Tereziánská vojenská akademie je nejstarší vojenskou akademií na světě, od založení školy roku 1751, bylo slavnostně vyřazeno na 11 000 důstojníků armády.

2)         Pěší pluk 102 – Infanterie regiment Nr.102 založený 1883, posádkou v Benešově, byl doplňován vojáky z Čech. Za Velké války byl nasazen na frontě v Srbsku, v Haliči v Rusku a v Itálii. Po skončení války byl pluk nasazen v bojích s Poláky na severu Moravy i na Slovensku proti Maďarům. Jednomu z praporů velel i následník trůnu František Ferdinad dEste v letech 1887–1889.

3)            Bronzene Militärverdienstmedaille – Bronzová vojenská medaile za zásluhy – nazývaná Signum laudis podle nápisu na rubové straně, vyznamenání založil císař František Josef I. 12.března 1890 za chvalné výkony ve válce nebo za výtečné služby v míru, které nepostačují na udělení Vojenského záslužného kříže. Na fotografii stuha s meči ve skutečnosti uděleno bez mečů.

4)            V červenci 1915 II.praporu pěšímu pluku 102 velel kapitán – Hauptmann Krátký.

5)         Dne 18. září 1915 zaujal IR 102 nové pozice na řece Ikva u Chorupan, kde se zakopal. První útok Rusové podnikli v noci z 19. na 20. září 1914. Další prudké boje probíhali v noci z 24. na 25. září 1914. Prudké boje zuřili po celý den 25. září 1914. Oberleutnant Wilhelm Kreutzbruck padl při protiútoku v čele své 5. roty.

O bojích z  24. na 25. září 1914 napsal spisovatel Jaroslav Křížek:

„Ve dnech 23. a 24. září 1915 přešla ruská vojska k mohutnému náporu ve směru Mlynów–Chorupan. Brzo ráno 24. září 1915 se podařilo útočícímu ruskému VIII. sboru pod ochranou ranní mlhy a přes statečný odpor proniknout do ještě nedostatečného postavení 9. pěší divize, nacházející se jižně od bažinaté říční nížiny na okraji chorupanské výšiny. Ruská vojska prolomila frontu v úseku chráněném III. praporem IR91. a IR102.“

V těchto bojích padl do zajetí ze sousedního IR 91 Infanterist i spisovatel a budoucí bolševický komisař Jaroslav Hašek. IR91 byl spolu s IR102 součástí 17. pěší brigády – 17. Infanterie brigade.

6)            Militärverdienstkreuz mit Kriegsdekoration III. klasse – Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací – vyznamenání založeno 22. října 1849 císařem Františkem Josefem I. na podnět polního maršála Radeckého z Radče, jako vyznamenání pro důstojníky za statečnost v boji, později udělován i za mimořádnou služební výkonnost míru. Na fotografii stuha s meči ve skutečnosti uděleno bez mečů.

 

Překlady dvou polních lístků poslané Oberleutnant Wilhelm Kreutzbruck von Lilienfels své sestře:

14.I.1915      

Milá Elli!

Již dlouho čekám na nějakou zprávu, neb jsem dosud z domova neobdržel vůbec žádného psaní. Moje lístky snad dosud vůbec nedošly. Dostal alespoň strýc Richard můj lístek, týkající se prodloužení jeho dovolené? Právě nyní jsem poprvé dostal poštu, s datem 11.I. Pro všechny případy prosím napiš rodičům, že se mi vede skutečně dobře. Jest možno, že do Budějovic dosud žádná pošta nedošla. Často to trvá celé měsíce; dnes tu jeden dostal balík, který byl na cestě 2 ½ měsíce. Nebude-li tedy pošta přicházeti pravidelně, nepropadejte neklidu.

Rukypolíbení tetičce a srdečné pozdravení strýčkovi i Tobě, Tvůj bratr Willy

Odesílatel: poručík W.K., I.R.102, oddíl strojních pušek, polní pošta 33; došlo v neděli 24.1.1915.

 

20.VIII.1915

Milá Elli!

Vřelý dík za Tvůj lístek ze 13.VII.. 15. t.m. jsem konečně prostřednictvím maršbatalionu dostal dlouho očekávané foto (foťák?) a zároveň také dva balíčky filmu. Budiž za to milé tetičce srdečný dík. Snad jsi se tenkrát během ubytování dobře pobavila. Takový manévr by teď pro nás znamenal velký spěch. Pěkná změna k hořké skutečnosti. S dovolenou se prozatím mnoho neděje, neb důstojníky teď jen neradi postrádají. To se potom i na dovolené člověk pěkně zkazí. Již se teta Gabi vrátila z Mariánských Lázní? Rukypolíbení tetě Elle. Srdečně Tě zdraví Tvůj bratr Willy.

Odesílatel: nadporučík W.K., I.R.102/ 5.kompanie, polní pošta 33.

 

Zdroje:

Vlastní archiv

Archiv p. Hynka Domalípa

Jaroslav Křížek, Jaroslav Hašek v revolučním Rusku, Naše vojsko, Praha 1957, ISBN: 56/I–8 D 577 021

Hynek Domalíp, Hoši od zlatej dva – dějiny c.k. pěšího pluku 102, 2014

www.valka.cz

www.wikipedia.at

https://www.denkmalprojekt.org/2015/wiener-neustadt-akademiepark_niederoesterr_wk1_a-k_oesterr.html

 

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode