Klatovská kasárna Jezdectva – „Klatovských dragounů“

 

     Poprvé se v Klatovech objevuje jezdectvo jako stálá vojenská posádka v roce 1762. Kdy se stávají garnizónou pro část 6. dragounského pluku Emanuela Václava hraběte Krakovského z Kolowrat.

V roce 1773 byl papežem Klementem XIV. zrušen jezuitský řád – Tovaryšstvo Ježíšovo (1. V Klatovech vedli kostel, gymnázium, kolej, lékárnu a podobné instituce. Právě kolej byla v roce 1773 (1775) císařem Josefem II. přeměněna na jezdecká kasárna (2. Do budovy a areálu kolejí se vešlo 250 mužů, ale pouze 40 koní. Zbytek pluku a koní byl umístěn v okolních obcích.

Na začátku 19. století dragouny vystřídal Švališéřský pluk č. 6, po nich několik pluků Hulánů, Husarů a Kyrysníků. Nakonec v roce 1871 se znovu objevili dragouni. Dragounský pluk č. 7 zde vydržel posádkou až do roku 1885, kdy ho střídá dragounský Dragounský pluk č. 14 Alfreda knížete Windisch–Grätz. V roce 1899 se na dva roky v Klatovech objevuje Dragounský pluk č. 10. Posledním plukem Rakouska–Uherska který je posádkou v Klatovech od roku 1901 Dragounský pluk č. 13. Ti zde byli posádkou až do začátku Velké války v červenci 1914.

V polovině 19. století (1845) byla postavena cca. 0, 5 km jihozápadně od stávajících kasáren u Černé věže na náměstí vojenská jízdárna zvaná „Rajčur“. Zde vznikli v letech 1892 až 1894 i samotná jezdecká kasárna pro 700 koní a 1 000 mužů mužstva. Stará kasárna v bývalé jezuitské koleji však stále zůstala v držení jezdectva. (3

Koncem července 1914 zasáhla do života pluku mobilizace a následné vypuknutí války. V Klatovech ale dál sídlí náhradní (doplňovací) eskadrona Dragounského pluku č. 14 (pravděpodobně již od roku 1885). Která se starala o výcvik koní a mužstva pro pluk v poli. Také měla udržovat klid a pořádek v okresním městě a další válečné úkoly. Například po příjezdu sanitního vlaku 12. listopadu 1914 se důstojníci a mužstvo starali o třídění a rozvoz raněných do okolních nemocnic a sanatórií.

Po skončení války se zbytky Dragounského pluku č. 14 vrací do svého doplňovacího okresu. Většina vojáků však odchází svévolně domů stejně jako důstojníci nečeské národnosti. Přesto pluk nově přejmenovaný na Československý dragounský pluk 14 posílá několik eskadron bojovat na Slovensko proti Maďarům. V roce 1920 je sloučen s Československým dragounským plukem 2 v Dobřanech a přejmenován na Jezdecký pluk 4. Čestný název „Antonína Švehly“ mu byl udělen 16. prosince 1933. Dne 1. ledna 1936 vzniká (přejmenovává se) v rámci unifikace Branné moci  Jezdecký pluk 4 na Dragounský pluk 4.

Od roku 1920 je štáb pluku a I. korouhev umístěna v Klatovech v takzvaných Nových jezdeckých kasárnách. Udělením čestného jména pluku Antonína Švehly, jsou též kasárna přejmenována na Kasárna Antonína Švehly. Od roku 1922 je II. korouhev a od roku 1936 též náhradní eskadrona je umístěna v Dobřanech v Kasárnách T.G. Masaryka.

Po březnové okupace v roce 1939 je pluk zrušen, koně 23. března 1939 jsou předány německé armádě a v kasárnách se usazují Němci.

Po konci války se v kasárnách jezdectva zabydluje znovu obnovený Pěší pluk 35 a od listopadu 1946 i Jezdecká korouhev 2. Ta zde sídlí až do května 1948 kdy je poslána do Rokycan. Poté se zde střídají pěší (motostřelecké) pluky s dělostřeleckými, od roku 1955 je to 8. dělostřelecký pluk (4 (předtím se nazýval 10. dělostřelecký pluk). Kasárna se v této době nazývají „Jaselskými“. Od roku 2004 jsou kasárna domovem 142. praporu oprav (5 (čestný název od roku 2009 je „Klatovští dragouni“), roty vojenské policie a zdravotnického útvaru č.2. Kasárna se dnes nazývají „Klatovských dragounů“.

Před vchodem do Klatovských kasáren od 17. září 2016 visí pamětní deska posledním dvěma velitelům Jezdeckého pluku 4 v Klatovech generálu Josefu Dostálovi a plukovníkovi Ladislavu Nedbalovi (6. Žulovou desku s bronzovým reliéfem dragouna na koni odhalila dcera generála Dostála Milada a autorka pamětní desky sochařka Zuzana Kantová.

 

Jezdecký - Dragounský pluk 4

Vznikl sloučením 2. Dragounského pluku domácího vojska z Dobřan s 14. Dragounským plukem domácího vojska z Klatov k 1. říjnu 1920 na základě výnosu MNO čj. 53. Velitelem byl jmenován plukovník Václav Stluka.

V té době měli již někteří příslušníci pluku za sebou bojové nasazení na Slovensku. Též se zúčastnili jako čestná jednotka pohřbu generála Milana Rastislava Štefánika 11. května 1919 Na Bradle.

V roce 1923 pluk v Klatovech navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Čestný název „Antonína Švehly“ mu byl udělen 16. prosince 1933.

Dne 1. ledna 1936 vzniká (přejmenovává se) v rámci unifikace Branné moci  z Jezdeckého pluku 4 na Dragounský pluk 4.

V roce 1937 natočil režisér Karel Špelina veselohru, která nese název Klatovští dragouni.  Klasická prvorepubliková komedie nás zavádí do luxusní vily rozhádaných novomanželů, v jejíž okolí se konají vojenské manévry – Dragounského pluku.  

Vyhlášením mobilizace 24. září 1938 se z pluku stává mobilizační těleso 304.

Dne 14. března 1939 přišel z velitelství 2. pěší divize v Plzni rozkaz: „Očekávat bez odporu příchod říšsko-německé armády a nechat se odzbrojit!” Koně Dragounského pluku 4 byly převzaty německou armádou dne 23. března 1939. Dragounský pluk 4 byl rozpuštěn v červenci 1939.

Jezdecký pluk č. 4 byl nejprve posádkou v Klatovech, ale od března 1922 do ledna 1936 je v Dobřanech (7 umístěna II. korouhev Jezdeckého pluku č. 4 s 3. eskadronou, od května 1928 do září 1933 nově 5. eskadronou a 6. kulometnou eskadronou.

Od ledna 1936 II. korouhev Dragounského pluku č. 4. Dobřanech měl dále 4. jezdecký pluk od září 1933 – do ledna 1936 remontní eskadronu (od ledna 1936 remontní eskadronu dragounského pluku) a od ledna 1936 náhradní korouhev. Ostatní části Jezdeckého a později Dragounského pluku 4 jsou posádkou v Klatovech až do března 1939.

Veliteli pluku byli postupně jmenováni říjen 1920 – říjen 1925 plukovník jezdectva Václav Stluka, říjen 1925 – září 1928 podplukovník jezdectva Vladimír Kampf, září 1928 – březen 1929 podplukovník jezdectva Vladimír Strohschneider, březen 1929 – červenec 1930 plukovník jezdectva Vladimír Kampf, červenec 1930 plukovník jezdectva – říjen 1935 plukovník jezdectva Josef Dostál, říjen 1935 – 1939 plukovník jezdectva Ladislav Nedbal.

 

Historii původních pluků Klatovské a Dobřanské posádky Rakouska–Uherska jsou Zde.

 

Poznámky:

1)         Založen byl sv. Ignácem z Loyoly v roce 1534, obnoven byl v roce 1814 papežem Pius VII.

2)        Potřebám armády sloužila bývalá Jezuitská kolej až do 90let 20. století.

3)        V době komunistické éry zde byli převážně technické a opravárenské prapory. Dnes sídlo městské knihovny.

4)        Krycí název zněl – Vojenský útvar 8127.

5)     142. prapor oprav „Klatovských dragounů“ zajišťuje opravy, revize a údržbu vozidel a techniky, opravy ručních zbraní a provádění technických prohlídek zbraní, revize tlakových nádob a zdvihacího zařízení, opravy, kalibraci a cejchování měřících a chemických přístrojů a podobně.

6)         Plukovník jezdectva Ladislav Nedbal, narozen v roce 1885 v Českých Budějovicích. Po absolvování tamního gymnázia vystudoval kadetní školu ve Vídni a sloužil u Hulánského pluku č. 1 ve Lvově. Po válce sloužil ve Vysokém Mýtě a v Klatovech. Zde se žení, narodí se mu dvě dcery, v říjnu 1935 jako zástupce velitele pluku, přebírá velení Jezdeckého pluku 4.

Za druhé světové války byl vězněn gestapem. Po květnu 1945 je aktivován, ale po roce odchází do výslužby a zasedá jako soudce z lidu u Mimořádného lidového soudu v Klatovech. Dne 24. listopadu 1949 jeho a starší dceru Olgu zatkla Státní bezpečnost v souvislosti na napojení převaděčskou síť bratří Brůžů. Mladší dceři Dagmar se podařilo utéci do zahraničí. Státním soudem byl v procesu konaném 20 – 24. dubna 1950 v Klatovech odsouzen na doživotí za velezradu a vyzvědačství a účast v odbojové skupině „Bratři Brůžové a spol“. Bohužel dne 24. září 1952 bachaři v neblaze proslulé věznici v Leopoldově doslova udřepovali k smrti.

Místo uložení ostatků je neznámé.

7)         V Dobřanech vznikl k 1. říjnu 1920 Jezdecký pluk 10. v rámci unifikace branné moci z Dragounského pluku 10. domácího vojska. V květnu 1921 byl Jezdecký pluk 10. přesunut do posádky v Berehova na Podkarpatské Rusi. V Dobřanech zůstala náhradní eskadrona, která byla za ním poslána v březnu 1922.

 

Fotogalerii  jezdectva Československé branné moci najdete Zde.

 

Zdroje:

Vlastní archiv

https://www.vojensko.cz/kasarna-vu-9699-klatovy?image=74

https://www.sumava.cz/objekt_az/1589-kasarna-pod-cernou-vezi-klatovy/

https://www.sumava.cz/objekt_az/6162-jezuitska-kolej-klatovy/

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/klatovsti-dragouni-uvitali-v-klatovech-i-t-g-masaryka-20120627.html

https://www.geocaching.com/geocache/GC4YDRT_poklad-klatovskych-dragounu?guid=00084bd5-41fd-4d14-908d-ada21d754900

https://www.klatovykrasnemestecko.estranky.cz/clanky/cetnici-hasici-postaci.../historie-stale-vojenske-posadky-v-klatovech.html

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode