Organizace Dragounského pluku po roce 1936

 

Dragounský pluk se skládá:

Plukovní velitelství   –  Pomocná eskadrona

       –  I. korouhev – 1. jezdecká eskadrona

                                  – 2. jezdecká eskadrona

       – II. korouhev – 4. jezdecká eskadrona

                    – 5. jezdecká eskadrona

       – 3. kulometná eskadrona

       – Náhradní korouhev – Náhradní eskadrony

 – Remontní eskadrony

 – 2 až 4 vozatajské eskadrony

 – Hospodářské sklady

 – Augumentační (válečné) sklady

 

Plukovní velitelství se skládá z velitele pluku, z velitelství (2 plukovní pobočníci, důstojník pro zpravodajskou službu, důstojník pro plynovou službu, ordonanční důstojník, velitel sloučených tělesových trénů, šéflékař, šéf veterinář, veterinář a důstojníci hospodářské správní služby) a z pomocné eskadrony (spojovací četa, zákopnické družstvo, záložní četa, pomocná četa).

Dragounský pluk má Dvě Polní korouhve a Náhradní korouhev a velitelství pluku přímo podřízenou 3. kulometnou eskadronu.     

I. korouhev zahrnuje 1. a 2. jezdeckou eskadronu a II. korouhev zahrnuje 4. a 5. jezdeckou eskadronu.

Náhradní korouhev se skládá z Náhradní eskadrony, Remontní eskadrony, 2 – 4 Vozatajské eskadrony a Hospodářské a Augumentační (válečné) sklady.

 

Polní korouhev není jako pěší prapor taktickou jednotkou, ale jednotkou spíše administrativní.

Korouhevní velitelství se skládá z velitele polní korouhve, z velitelství (pobočníka, lékaře, zvěrolékaře, důstojníka pro zpravodajskou službu, velitele sloučeného proviantního trénu, proviantního pomocníka) a z pomocného družstva.

(Do roku 1933 byla součástí každé korouhve i 1 kulometná eskadrona. Při reorganizaci v září 1933 však byly obě kulometné eskadrony (3. a 6.) vyčleněny z korouhví a sloučeny v jedinou v 3. kulometnou eskadronu, podřízenou přímo velitelství pluku.

Jezdecká eskadrona

Jezdecká eskadrona je základní jednotkou jezdectva (taktická, výcviková a hospodářská jednotka).

Jezdecká eskadrona se skládá z velitele eskadrony (štábní kapitán) a ze 4 jezdeckých čet.

Velitelská četa se skládá ze zástupce velitele eskadrony, výkonný rotmistr, účetní rotmistr, podkovář rotmistr a velitele trénu.

 

Jezdecká četa se skládá  z velitele (nižší důstojník), velitelského družstva a ze dvou družstev.

Velitelské družstvo se skládá ze zástupce velitele (poddůstojník – četař) zároveň zastává funkci velitele náručních koní, spojky, pozorovatele a podkoního. Spojka a pozorovatel jsou vycvičeni stejně. Dále je zde podkovář a zdravotník. Jezdci přebývající nad plný početní stav družstev tvoří záložní roj.

 

Jezdecké družstvo tvoří 16 mužů, má četaře nebo desátníka jako velitele a dvou rojů (pátračský a střelecký).

Pátračský roj se skládá z velitele četaře nebo desátníka (velitele družstva) a osmi pátračů (jeden je svobodník).

Střelecký roj se skládá z velitele svobodník (zástupce velitele družstva), 1 střelce z lehkého kulometu, 1 nabíječe, 3. pomocníků střelce z lehkého kulometu (pátračů), 1 vodiče náručního koně a 1 koně k dopravě lehkého kulometu.

 

 

Kulometná eskadrona má velitele štábního kapitána, 3 kulometné čety a pomocné družstvo, jež se dělí na roj velitelský a roj hospodářský.

K velitelskému roji patří výkonný rotmistr, eskadronní trubač, měřič délek, spojky, podkoní a cyklista.

V hospodářském roji je zbrojíř se svým pomocníkem a ostatní osoby nezařazené v četách.

Celá kulometná eskadrona zůstává k dispozici veliteli pluku a je pod přímým velením velitele eskadrony.

 

Četa těžkých kulometů jezdectva se skládá z velitele čety, zástupce velitele čety (oba důstojníci), velitelské skupiny a ze dvou kulometných družstev.

Velitelskou skupinu tvoří velitel náručních koní, spojka a podkoní. V nepřímé obsluze kulometu je u každé čety vycvičen jeden vojín jako podkovář a jeden jako zbrojířský pomocník.

 

Kulometné družstvo (se číslují v četách průběžně a to 1. a 2. v první četě, 3.a 4. v druhé četě, 5 a 6 ve třetí četě)

Družstvo tvoří 18 mužů a má dvě kulometné roje po 7 mužích a jednom těžkém kulometu, 4 muži jsou vodiči nosných koní.

Obsluha kulometného roje je pevně číslována od 1 do 7. Čísla 1 - 4 je obsluha přímá, čísla 5 – 7 obsluha zbraně nepřímá.

 

 

Remontní eskadrona se starala o výcvik mladých koní v útvarech (bojových eskadron).

 

 

Pomocná četa se skládá z velitele jenž je výkonný rotmistr a na dvě družstva, velitelské a hospodářské.

Ve velitelské družstvu je eskadronní trubač, desátník ordonanční poddůstojník, svobodník ordonanční, poddůstojník s motocyklem bez přívěsného vozíku, desátník zdravotnický poddůstojník, 3 sběrači raněných, 2 cyklisti a 2 jezdecké spojky.

V hospodářském družstvu je účetní, účetní poddůstojník, podkovář a jeho pomocník, 2 krejčí, 2 obuvníci, 2 sedláři, 2 kuchaři, 5 důstojnických sluhů, jedna polní kuchyně a 3 várnice.

 

 

Poznámky:

Do roku 1933 byla součástí každé korouhve i 1 kulometná eskadrona. Při reorganizaci v září 1933 však byly obě kulometné eskadrony (3. a 6.) vyčleněny z korouhví a sloučeny v jedinou v 3. kulometnou eskadronu, podřízenou přímo velitelství pluku.

 

Československá braná moc disponovala 11 dragounskými pluky a 19 vozatajskými eskadronami.

Náhradní korouhev má pluk pro snadné doplňování a jednotný výcvik pro Polní korouhve.

Náhradní tělesa (prapor, rota, oddíl, baterie, eskadrona) vedla evidenci záložníků, uskladňovala a udržovala augmentační (válečné) zásoby a připravovala mobilizaci vojskového tělesa. Z výše uvedeného vyplývá, jaké úkoly plnila při mimořádných opatřeních v květnu 1938 i při všeobecné mobilizaci v září 1938 a zároveň, že neprováděla žádné střelby či nevysílala posily pro SOS.

 

Kanón proti útočné vozbě – KPÚV vz. 34 a vz. 37 byly vyráběny i ve verzi ,,J“ s určením pro jezdectvo.

Od roku 1935 se předpokládalo zřízení kanónových čet u jezdeckých (dragounských) pluků, které se v průběhu mobilizace nerozpouštěly (Jezdecký pluk 1–6, 8, 11). Výzbroj každé čety měly mírově tvořit dva kanóny proti útočné vozbě, válečně se jejich plánovaný počet zvyšoval na tři. Koncem září 1938 čs. armáda měla 34 jezdeckých KPÚV vz. 37 a 8 jezdeckých KPÚV vz. 34, což stačilo pro všech osm dragounských pluků, zařazených u rychlých divizí.

 

Vozatajské a soumarské kolony stavěly za mobilizace vozatajské eskadrony dragounských pluků.

Plánované rozdělení vozatajských kolon bylo následující: č. 1 pro skupinu 2, č. 2 pro okrsek Praha, č. 3 až 44 pro divize, č. 45 až 68 pro hraniční oblasti, č. 69 až 84 pro sbory, č. 85 až 96 pro hraniční pásma a č. 97 až 140 pro Hlavní velitelství.

Pro Hlavní velitelství měly být také všechny soumarské kolony (č. 1 až 8).

Stavové počty vozatajských kolon č. 7 a č. 8 u 4. divize, které měly 2 důstojníky, 96 mužů, 146 (148) koní a 67 vozů.

Počet koní u vozatajské kolony se pohyboval v rozmezí 130 až 150.

 

Při mobilizaci v roce 1938 stavěly velitelství a eskadronu SPO pro hraniční oblasti a divize všechny dragounské pluky (krom 1.a 4.), dragounské pluky 7, 9 a 10, byly během mobilizace rozpuštěny a na jejich bázi postaveno 8 – 10 SPO.

Smíšený přezvědný oddíl – SPO (jezdecký a obrněný průzkumný oddíl) se skládal z Velitelství, Eskadrony o dvou jízdních četách a jedné jízdní kulometné čety (2 těžké kulomety), Cyklistické roty o třech četách a jedné kulometné čety (2 těžké kulomety), Čety obrněných vozů (za mobilizace v září 1938 nebyla vždy pro nedostatek obrněných vozů  postavena).

Dragounský pluk č.  SPO číslo

1                                  -

2                                  36

3                                  40

4                                  -

5                                  31

6                                  38

7                                  37, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20

8                                  35

9                                  32, 33, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18

10                                41, 42, 10, 11, 12, 17, 21, 22

11                                 49

 

Početní stavy Dragounských pluků čísla 1–6, 8, 11v letech 1935–1937: Počet osob – 900, počet koní – 694?

Počet pušek – 647ks, pistolí – 264ks, lehkých kulometů vz.26 – 24ks, těžkých kulometů vz.24 (Schwarzloze) a vz.37 – 8ks,  KPÚV vz.34 a vz.37 – 2ks.

Nákladních a speciálních automobilů – 2ks + 2ks

Bojová část má asi několik jízdních kol a motocyklů  – 12 až 16ks + 6 až 8ks.

Bojová část má asi 6 – 8ks polních kuchyní.

 

Početní stavy Dragounský pluk čísla 7, 9, 10 v letech 1935–1937: Počet osob – 764, počet koní – 618?

Počet pušek – 523ks, pistolí – 241ks, lehkých kulometů vz.26 –  24ks, těžkých kulometů vz.24 (Schwarzloze) a vz.37 – 8ks,  KPÚV vz.34 a vz.37 – 2ks.

Nákladních a speciálních automobilů – 2ks + 2ks.

Bojová část má asi několik jízdních kol a motocyklů  – 12 až 16ks + 6 až 8ks.

Bojová část má asi 6 až 8ks polních kuchyní.

 

Fotogalerii  jezdectva Československé branné moci najdete Zde.

 

Zdroje:

Vlastní archiv

Cvičební řád pro jezdectvo K–I–1 , MNO 1934

Cvičební řád pro jezdectvo K–I–2 , MNO 1933

Encyklopedie Branné moci republiky Československé, J. Fidler - V. Sluka, ISBN - 80-7277-256-2

www.valka.cz

www.armada.vojenstvi.cz/

 

 

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode