Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
04.10.2015 22:04

Rekonstrukce bojů na řece Soči v Třemošné na Plzeňsku

Rekonstrukce bojů na řece Soči – Isonzo v Itálii v roce 1915 aneb Třemošná na Plzeňsku 3. října 2015.
21.09.2015 18:45

Major jezdectva Josef Bilina, velitel I. divizionu 2. Jezdeckého pluku,

narozen roku 1893, původně Fähnrich Zeměbraneckého pěšího pluku 28. který upadl v roce 1915 do zajetí. Poté se  Josef Bilina přihlásil do srbské armády a Československého vojska na Rusi ... 
10.09.2015 12:58

Fotografován a popsán kořístní letoun Anatra DS Anasa

v NTM v Praze.  Anatra DS Anasa v kategorii Rakousko-Uherské vojenské letectvo -  Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppe .   
09.09.2015 13:11

Korfu a Brandýs

Dva Nové Fotografické články o Rakouské Monarchii. První o Vile císařovny Alžběty - řečené Sisi na řeckém ostrově Korfu  –   Zámek Achillion.  A druhý o Zámku v Brandýsi nad Labem, o jeho předposledním majiteli  Arcivévodovi Ludvíku Salvátorovi Toskánským světoznámém badateli a cestovateli a o posledním majiteli  císaři Karlu I.    Oba Fotografické články najdete v sekci Musea, pevnosti a místa Vojenské historie  –    Rakouská Monarchie a Císař František Josef I..
10.08.2015 23:13

Kapitán Josef Fokt

Životopis  Příslušníka České družiny, její 2. roty a celoživotního přítele  Plukovníka jezdectva Mirosla Brože.
10.08.2015 23:04

Štábní kapitán jezdectva Jaroslav Marel

Životopis Bratra  Plukovníka Aloise Marela -   Jaroslava, též legionáře, příslušníla 1. eskadrony   „Jana Jiskry z Brandýsa“ a 2. jízdního pluku „Sibiřský“. Po návratu příslušníka Československé branné moci.
24.07.2015 16:26

Životopis Podplukovníka dělostřelectva Václava Zátky, příbuzného Našich válečníků

Nový životopis manžela Marie Svárovské, sestřenice Miroslava a Antonína Brože, Podplukovníka dělostřelectva  Václava Zátky jenž sloužil za Velké války nejprve v Rakousko Uherské armádě. Poté co padnul do Italského zajetí vstoupil do Československých legiích. Po válce sloužil jako důstojník Autovojska a později dělostřelectva Československé branné moci. 
30.05.2015 14:29

Přepracována stránka v Muzejnictví o Rakouské monarchi a Císaři Františku Josefu I.

     Budou zde popisována místa, kde žil či navštívil nebo se jinak váží k císaři Františku Josefu I. či k Rakousko–Uherské monarchii. Zatím máme: Jídelní vůz dvorního salónního vlaku císaře Františka Josefa I. v NTM v Praze. Císařské dvorské rezidence ve Vídni Hofburg a Schönbrunn.  Císařskou (Kaisergrub) hrobku ve Vídni.    
24.05.2015 23:30

Fotografován a popsán Letoun Knoller C. II

v NTM Praha. Doplněn další letoun Knoller C. II v kategorii Rakousko-Uherské vojenské letectvo - Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppe .  
14.04.2015 17:47

Jezdecký pluk 2 a její následovník Dragounský pluk 2 – Československé branné moci 1920 - 1938

Jezdecký pluk 2  a její následovník Dragounský pluk 2 – Československé branné moci 1920 - 1938
14.04.2015 17:30

Zakládající části 2. Jízdního pluku „Sibiřský“

  Z jakých jednotek vzešel  2. Jízdní pluk „Sibiřský“ ?                                               ...
02.03.2015 13:26

Kompletně přepracován a podstatně rozšířen článek o historii a bojovém nasazení 2. jízdního pluku "Sibiřský"

   2. jízdní pluk "Sibiřský" , včetně cca.  120 stručných medailonků – životopisů příslušníků 2. jízdního pluku, cca. 20 legionářů,  seznámení s koňmi pluku a dalším materiálem.  
03.01.2015 12:34

Císařské paláce Hofburg a Schönbrunn ve Vídni

   Většina Našich válečníků se narodila v Rakousko–Uherském mocnářství. A jejím představitelem či nejvyšším pánem byl císař František Josef I. Ten většinu života prožil ve Vídni na svém Dvorním hradě – Hofburg a barokním zámku Schönbrunn ve Vídni.
21.11.2014 21:14

Museum Velké války v Itálii v textu i fotografiích

     Jen pár kilometrů od Gardského jezera, v míste prudkých bojů I. světové války, kde dnes trávíme aktivní dovolenou leží město Rovereto. Zde uprostřed města v tisíciletém hradě je umístěno museum Velké války – La Grande Guerra .
16.11.2014 12:31

Rakousko-Uherské vojenské letectvo

Přidána další vojenská jednotka našeho Válečníka Karla (Karl) Vymětala *1897  -Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppe - Rakousko-Uherské vojenské letectvo , její historický vznik, vývoj a organizace.
23.06.2014 20:34

Stoleté výročí začátku Velké války – smrt následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este

Výstava   Spojeni v životě i ve smrti na státním zámku Konopiště, bývalém rodinném sídle Františka Ferdinanda d´Este a jeho rodiny. Zárověň přidány fotografie vztahuhící se k Sarajevskému atentátu.  
20.01.2014 13:11

Přepracovány články o dětech kapitána Vymětala

Zcela nově přepracovány a doplněny o nové informace články o Dětech štábního kapitána Františka Vymětala. Theodoře (Dora) Vymětalové – Brožové, narozené v Sarajevu, provdanou za plukovníka jezdectva Miroslava Brože. Marii (Mařenka) Vymětalové – Vysloužilové, narozné Sarajevu,  provdanou za tajemníka berní zprávy a pozdějšího atašé v Brazílii Aloise Vysloužila.      
20.01.2014 13:06

Karl Vymětal - syn kapitána Františka vymětala

Článek o Karlu (Karl) Vymětali  narozeného 13. června 1897 v Bosně a Hercegovině, kadetním žáku Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppen – Rakousko-Uherského vojenského letectva. Vydali jsem se v roce 2013 po jeho stopách a našli jeho válečný hrob ve Vídni.    
15.08.2013 22:52

Žena Miroslava Brože mladšího - Anita Cachová

Článek o Anitce Brožové rozené Cachové, ženě Miroslava Brože mladšího. V článku je rozepsán životopis Anitky a i rodičů Ladislava a Amálie Cachů. Také je popsán život ve městě Karlovy Vary za II. světové války a jeho následné propuštění ze spárů - Deutschen Reich - Německé říše. V četně stručné historie K. Varů.

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode