Vojenské útvary Našich Válečníků

 

Zde budou popsány Vojenské útvary,  ve kterých  Naši Válečníci sloužili nebo se k nim nějak vztahují, popřípadě si zasluhují větší pozornost.

 

    Jezdecké jednotky a 2. Jezdecký pluk "Sibiřský" na Sibiři, jejich vznik, složení a bojová činnost v boji proti bolševikům na Sibiři, včetně cca. 120 stručných medailonků – životopisů příslušníků 2. jízdního pluku a seznámení s koňmi pluku.

Vzezření Sibiřské šlechty - popis jejich uniforem.

 

   Československý inženýrský pluk popřípadě Československý samostatný prapor nebo eventuálně Česko-Slovenský ženijní pluk či Česko-Slovenský samostatný prapor to vše  jsou názvy bojového útvaru takzvaného Kornilova praporu  v Dobrovolné armádě generála Kornilova a později Děnikina v Ruské občanské válce, o kterém se ani neví,  že existoval.

 

   Jezdectvo Československé Branné moci z pohledu vývoje,  Organizace , výstroje a výzbroje v letech 1918 - 1939 a po roce 1945.

 

   Vojenské jezdecké učiliště v Pardubicích, historický vznik, vývoj a zánik této prestižní školy, jež byla dlouhou dobu spojena s městem Pardubice.

 

   I. československá partyzánská brigáda Jana Žižky, její vznik a bojové nasazení v okupovaném Československu, takzvaném protektorátu Böhmen und Mähren.

 

   Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppen – Rakousko-uherské letectvo,  historický vznik, vývoj,výzbroj a organizace Rakousko-Uherské letectva. 

 

 

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

26.05.2019 21:26

Svobodník Ján Baumann

letecký mechanik Leteckého pluku 3 a příslušník letecké skupiny Československé zahraniční armády ve Francii ...
26.05.2019 20:55

Tři články, Tři bratři Vysloužilové

FRANTIŠEK– ruský legionář, ALOIS – důstojník v záloze prodělají mobilizaci 1938 a JANA délesloužícího  podůstojníka první republiky, příslušníka Vládního vojska, italského partizána, rotného tankového praporu Československé brigády u Dunkerque  ...
19.11.2017 22:54

Začínáme prezentovat pár Osobních předmětů z dob Vělké války našich Válečníků

Máme zde šavli - Kozáckou Šašku Identifikační známku A pár dektetů k vyznamenání či k povýšení
12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode