Novinky

06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
04.10.2015 22:04

Rekonstrukce bojů na řece Soči v Třemošné na Plzeňsku

Rekonstrukce bojů na řece Soči – Isonzo v Itálii v roce 1915 aneb Třemošná na Plzeňsku 3. října 2015.
21.09.2015 18:45

Major jezdectva Josef Bilina, velitel I. divizionu 2. Jezdeckého pluku,

narozen roku 1893, původně Fähnrich Zeměbraneckého pěšího pluku 28. který upadl v roce 1915 do zajetí. Poté se  Josef Bilina přihlásil do srbské armády a Československého vojska na Rusi ... 
10.09.2015 12:58

Fotografován a popsán kořístní letoun Anatra DS Anasa

v NTM v Praze.  Anatra DS Anasa v kategorii Rakousko-Uherské vojenské letectvo -  Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppe .   
09.09.2015 13:11

Korfu a Brandýs

Dva Nové Fotografické články o Rakouské Monarchii. První o Vile císařovny Alžběty - řečené Sisi na řeckém ostrově Korfu  –   Zámek Achillion.  A druhý o Zámku v Brandýsi nad Labem, o jeho předposledním majiteli  Arcivévodovi Ludvíku Salvátorovi Toskánským světoznámém badateli a cestovateli a o posledním majiteli  císaři Karlu I.    Oba Fotografické články najdete v sekci Musea, pevnosti a místa Vojenské historie  –    Rakouská Monarchie a Císař František Josef I..
10.08.2015 23:13

Kapitán Josef Fokt

Životopis  Příslušníka České družiny, její 2. roty a celoživotního přítele  Plukovníka jezdectva Mirosla Brože.
10.08.2015 23:04

Štábní kapitán jezdectva Jaroslav Marel

Životopis Bratra  Plukovníka Aloise Marela -   Jaroslava, též legionáře, příslušníla 1. eskadrony   „Jana Jiskry z Brandýsa“ a 2. jízdního pluku „Sibiřský“. Po návratu příslušníka Československé branné moci.
24.07.2015 16:26

Životopis Podplukovníka dělostřelectva Václava Zátky, příbuzného Našich válečníků

Nový životopis manžela Marie Svárovské, sestřenice Miroslava a Antonína Brože, Podplukovníka dělostřelectva  Václava Zátky jenž sloužil za Velké války nejprve v Rakousko Uherské armádě. Poté co padnul do Italského zajetí vstoupil do Československých legiích. Po válce sloužil jako důstojník Autovojska a později dělostřelectva Československé branné moci. 
30.05.2015 14:29

Přepracována stránka v Muzejnictví o Rakouské monarchi a Císaři Františku Josefu I.

     Budou zde popisována místa, kde žil či navštívil nebo se jinak váží k císaři Františku Josefu I. či k Rakousko–Uherské monarchii. Zatím máme: Jídelní vůz dvorního salónního vlaku císaře Františka Josefa I. v NTM v Praze. Císařské dvorské rezidence ve Vídni Hofburg a Schönbrunn.  Císařskou (Kaisergrub) hrobku ve Vídni.    
24.05.2015 23:30

Fotografován a popsán Letoun Knoller C. II

v NTM Praha. Doplněn další letoun Knoller C. II v kategorii Rakousko-Uherské vojenské letectvo - Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppe .  
14.04.2015 17:47

Jezdecký pluk 2 a její následovník Dragounský pluk 2 – Československé branné moci 1920 - 1938

Jezdecký pluk 2  a její následovník Dragounský pluk 2 – Československé branné moci 1920 - 1938
14.04.2015 17:30

Zakládající části 2. Jízdního pluku „Sibiřský“

  Z jakých jednotek vzešel  2. Jízdní pluk „Sibiřský“ ?                                               ...
02.03.2015 13:26

Kompletně přepracován a podstatně rozšířen článek o historii a bojovém nasazení 2. jízdního pluku "Sibiřský"

   2. jízdní pluk "Sibiřský" , včetně cca.  120 stručných medailonků – životopisů příslušníků 2. jízdního pluku, cca. 20 legionářů,  seznámení s koňmi pluku a dalším materiálem.  
03.01.2015 12:34

Císařské paláce Hofburg a Schönbrunn ve Vídni

   Většina Našich válečníků se narodila v Rakousko–Uherském mocnářství. A jejím představitelem či nejvyšším pánem byl císař František Josef I. Ten většinu života prožil ve Vídni na svém Dvorním hradě – Hofburg a barokním zámku Schönbrunn ve Vídni.
21.11.2014 21:14

Museum Velké války v Itálii v textu i fotografiích

     Jen pár kilometrů od Gardského jezera, v míste prudkých bojů I. světové války, kde dnes trávíme aktivní dovolenou leží město Rovereto. Zde uprostřed města v tisíciletém hradě je umístěno museum Velké války – La Grande Guerra .
16.11.2014 12:31

Rakousko-Uherské vojenské letectvo

Přidána další vojenská jednotka našeho Válečníka Karla (Karl) Vymětala *1897  -Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppe - Rakousko-Uherské vojenské letectvo , její historický vznik, vývoj a organizace.
23.06.2014 20:34

Stoleté výročí začátku Velké války – smrt následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este

Výstava   Spojeni v životě i ve smrti na státním zámku Konopiště, bývalém rodinném sídle Františka Ferdinanda d´Este a jeho rodiny. Zárověň přidány fotografie vztahuhící se k Sarajevskému atentátu.  
20.01.2014 13:11

Přepracovány články o dětech kapitána Vymětala

Zcela nově přepracovány a doplněny o nové informace články o Dětech štábního kapitána Františka Vymětala. Theodoře (Dora) Vymětalové – Brožové, narozené v Sarajevu, provdanou za plukovníka jezdectva Miroslava Brože. Marii (Mařenka) Vymětalové – Vysloužilové, narozné Sarajevu,  provdanou za tajemníka berní zprávy a pozdějšího atašé v Brazílii Aloise Vysloužila.      
20.01.2014 13:06

Karl Vymětal - syn kapitána Františka vymětala

Článek o Karlu (Karl) Vymětali  narozeného 13. června 1897 v Bosně a Hercegovině, kadetním žáku Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppen – Rakousko-Uherského vojenského letectva. Vydali jsem se v roce 2013 po jeho stopách a našli jeho válečný hrob ve Vídni.    
15.08.2013 22:52

Žena Miroslava Brože mladšího - Anita Cachová

Článek o Anitce Brožové rozené Cachové, ženě Miroslava Brože mladšího. V článku je rozepsán životopis Anitky a i rodičů Ladislava a Amálie Cachů. Také je popsán život ve městě Karlovy Vary za II. světové války a jeho následné propuštění ze spárů - Deutschen Reich - Německé říše. V četně stručné historie K. Varů.
13.08.2013 21:09

II. pokračování článku Partyzána Miroslava Brože mladšího

Pokračování životních (poválečných) příhod Partyzána Miroslava Brože mladšího, syna plukovníka Brože, zárověň je zpřístupněna jeho Fotogalerie.
08.03.2013 17:13

Musea, Pevnosti a místa Vojenská historie

Založena nová kategorie -  Musea, Pevnosti a místa Vojenská historie. Zde budou vkládány texty a dojmy z návštěv museí, výstav a míst (bojišť), zaměřených na vojenskou historii a historii s tím spojenou.
02.02.2013 00:05

Jezdecké jednotky Československé branné moci

Tři články o vývoji a organizaci Jezdectva jako zbraně za první republiky a Po roce 1945 najdete ve Vojenských útvarech Našich válečníků.
11.12.2012 22:51

Plukovník Alois Marel velitel 1. eskadrony 2. Jízdního pluku "Sibiřského"

Muž jenž vojančil od roku 1913 až do roku 1951. Zde je jeho obsáhlí životopis a zpracovaný deník doplněný dopisi rodičům z Balkánského tažení C a K armády v roce 1914.
18.12.2011 23:09

Štábní kapitán zdravotní služby MUDr. Otomar Thoma

Podle vzpomínek syna MUDr. Otomara Thomy Zdeňka Thomy, přepracován článek Štábní kapitán zdravotní služby MUDr. Otomar Thoma. Dále přidána Fotografie Štábního kapitána zdravotní služby MUDr. Otomar Thomy.

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
04.10.2015 22:04

Rekonstrukce bojů na řece Soči v Třemošné na Plzeňsku

Rekonstrukce bojů na řece Soči – Isonzo v Itálii v roce 1915 aneb Třemošná na Plzeňsku 3. října 2015.
21.09.2015 18:45

Major jezdectva Josef Bilina, velitel I. divizionu 2. Jezdeckého pluku,

narozen roku 1893, původně Fähnrich Zeměbraneckého pěšího pluku 28. který upadl v roce 1915 do zajetí. Poté se  Josef Bilina přihlásil do srbské armády a Československého vojska na Rusi ... 
10.09.2015 12:58

Fotografován a popsán kořístní letoun Anatra DS Anasa

v NTM v Praze.  Anatra DS Anasa v kategorii Rakousko-Uherské vojenské letectvo -  Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppe .   
09.09.2015 13:11

Korfu a Brandýs

Dva Nové Fotografické články o Rakouské Monarchii. První o Vile císařovny Alžběty - řečené Sisi na řeckém ostrově Korfu  –   Zámek Achillion.  A druhý o Zámku v Brandýsi nad Labem, o jeho předposledním majiteli  Arcivévodovi Ludvíku Salvátorovi Toskánským světoznámém badateli a cestovateli a o posledním majiteli  císaři Karlu I.    Oba Fotografické články najdete v sekci Musea, pevnosti a místa Vojenské historie  –    Rakouská Monarchie a Císař František Josef I..
10.08.2015 23:13

Kapitán Josef Fokt

Životopis  Příslušníka České družiny, její 2. roty a celoživotního přítele  Plukovníka jezdectva Mirosla Brože.
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode