Klatovská kasárna Jezdectva – „Klatovských dragounů“

 

     Poprvé se v Klatovech objevuje jezdectvo jako stálá vojenská posádka v roce 1762. Kdy se stávají garnizónou pro část 6. dragounského pluku Emanuela Václava hraběte Krakovského z Kolowrat.

V roce 1773 byl papežem Klementem XIV. zrušen jezuitský řád – Tovaryšstvo Ježíšovo (1. V Klatovech vedli kostel, gymnázium, kolej, lékárnu a podobné instituce. Právě kolej byla v roce 1773 (1775) císařem Josefem II. přeměněna na jezdecká kasárna (2. Do budovy a areálu kolejí se vešlo 250 mužů, ale pouze 40 koní. Zbytek pluku a koní byl umístěn v okolních obcích.

Na začátku 19. století dragouny vystřídal Švališéřský pluk č. 6, po nich několik pluků Hulánů, Husarů a Kyrysníků. Nakonec v roce 1871 se znovu objevili dragouni. Dragounský pluk č. 7 zde vydržel posádkou až do roku 1885, kdy ho střídá dragounský Dragounský pluk č. 14 Windisgrätz. Toho na dva roky zas v roce 1899 Dragounský pluk č. 10. Posledním plukem Rakouska–Uherska který je posádkou v Klatovech je od roku 1901 Dragounský pluk č. 13. Ty zde byli posádkou až do začátku Velké války v červenci 1914.

V polovině 19. století (1845) byla postavena cca. 0, 5 km jihozápadně od stávajících kasáren u Černé věže na náměstí vojenská jízdárna zvaná „Rajčur“. Zde vznikli v letech 1892 až 1894 i samotná jezdecká kasárna pro 700 koní a 1 000 mužů mužstva. Stará kasárna v bývalé jezuitské koleji však stále zůstala v držení jezdectva. (3

Koncem července 1914 zasáhla do života pluku mobilizace a následné vypuknutí války. V Klatovech ale dál sídlí náhradní (doplňovací) eskadrona Dragounského pluku č. 14 (pravděpodobně již od roku 1885). Která se staralo o výcvik koní a mužstva pro pluk v poli. Také měla udržovat klid a pořádek v okresním městě a další válečné úkoly. Například po příjezdu sanitního vlaku 12. listopadu 1914 se důstojníci a mužstvo starali o třídění a rozvoz raněných do okolních nemocnic a sanatórií.

Po skončení války se zbytky Dragounského pluku č. 14 vrací do svého doplňovacího okresu. Většina vojáků však odchází svévolně domů stejně jako důstojníci nečeské národnosti. Přesto pluk nově přejmenovaný na Československý dragounský pluk 14 posílá několik eskadron bojovat na Slovensko proti Maďarům. V roce 1920 je sloučen s Československým dragounským plukem 2 v Dobřanech a přejmenován na Jezdecký pluk 4. Čestný název „Antonína Švehly“ mu byl udělen 16. prosince 1933. Dne 1. ledna 1936 vzniká (přejmenovává se) v rámci unifikace Branné moci  Jezdecký pluk 4 na Dragounský pluk 4.

Od roku 1920 je štáb pluku a I. korouhev umístěna v Klatovech v takzvaných Nových jezdeckých kasárnách. Udělením pluku čestného jména, jsou též kasárna přejmenována na Kasárna Antonína Švehly. II. korouhev a od roku 1936 též náhradní eskadrona je umístěna v Dobřanech v Kasárnám T.G. Masaryka.

Po březnové okupace v roce 1939 je pluk zrušen, koně 23. března 1939 jsou předány německé armádě a v kasárnách se usazují Němci.

Po konci války se v kasárnách jezdectva zabydluje znovu obnovený Pěší pluk 35 a od listopadu 1946 i Jezdecká korouhev 2. Ta zde sídlí až do května 1948 kdy je poslána do Rokycan. Poté se zde střídají pěší (motostřelecké) pluky s dělostřeleckými, od roku 1955 je to 8. dělostřelecký pluk (4 (předtím se nazýval 10. dělostřelecký pluk). Kasárna se v této době nazývají „Jaselskými“. Od roku 2004 jsou kasárna domovem 142. praporu oprav (5 (čestný název od roku 2009 je „Klatovští dragouni“, roty vojenské policie a zdravotnického útvaru č.2). Kasárna se dnes nazývají „Klatovských dragounů“.

 

Poznámky:

1)         Založen byl sv. Ignácem z Loyoly v roce 1534, obnoven byl v roce 1814 papežem Pius VII.

2)        Potřebám armády sloužila bývalá Jezuitská kolej až do 90let 20. století.

3)        V době komunistické éry zde byli převážně technické a opravárenské prapory. Dnes sídlo městské knihovny.

4)        Krycí název zněl – Vojenský útvar 8127.

5)     142. prapor oprav „Klatovských dragounů“ zajišťuje opravy, revize a údržbu vozidel a techniky, opravy ručních zbraní a provádění technických prohlídek zbraní, revize tlakových nádob a zdvihacího zařízení, opravy, kalibraci a cejchování měřících a chemických přístrojů a podobně.

 

Zdroje:

Vlastní archiv

http://www.vojensko.cz/kasarna-vu-9699-klatovy?image=74

http://www.sumava.cz/objekt_az/1589-kasarna-pod-cernou-vezi-klatovy/

http://www.sumava.cz/objekt_az/6162-jezuitska-kolej-klatovy/

www.novinky.cz/zena/styl/247209-v-labuznickem-raji-vlasty-buriana.html

http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/klatovsti-dragouni-uvitali-v-klatovech-i-t-g-masaryka-20120627.html

http://www.geocaching.com/geocache/GC4YDRT_poklad-klatovskych-dragounu?guid=00084bd5-41fd-4d14-908d-ada21d754900

http://www.klatovykrasnemestecko.estranky.cz/clanky/cetnici-hasici-postaci.../historie-stale-vojenske-posadky-v-klatovech.html

Kontakt

Vyhledávání

 Stránky zaměřené na vojenskou historii


 

Navštivte Náš Svět

Naše cestovatelské stránky


Rodinní Válečníci jsou Archivovány

Novinky

12.07.2017 20:46

Desátník Slovenského štátu Tomáš Josef Lužbeták

Přiženěním jsem získal další příbuzné válečníky. Jedním z nich je i strýc manželčina otce (bratr jeho matky) Desátník Tomáš Josef Lužbeták.
28.06.2017 10:51

Příslušník SNB Strážmistr Ladislav Mašek

Článek popisující životní osudy dalšího Rodinného válečníka Ladislava Maška příslušníka SNB, zařazeného u Jáchymovských dolů .
06.08.2016 11:49

Popis Bojové jízdní rozvědky

Popis Bojové jízdní rozvědky  od 5., 7. a 8. střeleckého pluku Československých vojsk na Rusi od tehdejšího praporčíka Jiřího Zrzavého v červenci 1918 na Sibiři.      
05.08.2016 14:40

Jezdectvo Rakouska-uherska, předchůdce Jezdectva Československé branné moci

Jezdectvo na jehož základech budovala nová republika své jezdecké pluky.  Jejich organizace, počty, výzbroj a jejich uniformy, jež na počátku Velké války patřili již minulosti, ale i dnes jsou stále obdivované.
12.02.2016 12:39

Další Jezdectvo, tentokrát Jezdectvo Vládního vojska

Jezdectvo Vládního vojska 1939 - 1945
07.11.2015 15:19

Jak se stravovali Naši válečníci za Velké války

   Strava a polní kuchyně Rakousko-uherské armády za Velké války i ve Fotografii. K tomu několik polních kuhyní z evropských muzeí i moderních armád.
31.10.2015 16:51

Vagóny z Velké války – Für 40 Männer oder 6 Pferde

   V železničním depozitáři Národního technického muzea  (Praha) v Chomutově je i několik Vagónů s nimiž cestovali naši Rakousko – uherští pradědové na frontu Velké války.
04.10.2015 22:04

Rekonstrukce bojů na řece Soči v Třemošné na Plzeňsku

Rekonstrukce bojů na řece Soči – Isonzo v Itálii v roce 1915 aneb Třemošná na Plzeňsku 3. října 2015.
21.09.2015 18:45

Major jezdectva Josef Bilina, velitel I. divizionu 2. Jezdeckého pluku,

narozen roku 1893, původně Fähnrich Zeměbraneckého pěšího pluku 28. který upadl v roce 1915 do zajetí. Poté se  Josef Bilina přihlásil do srbské armády a Československého vojska na Rusi ... 
10.09.2015 12:58

Fotografován a popsán kořístní letoun Anatra DS Anasa

v NTM v Praze.  Anatra DS Anasa v kategorii Rakousko-Uherské vojenské letectvo -  Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppe .   
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode